State Branch Officials

GUJRAT
DR. HASMUKH VAIDYA

President

9825199252

DR. K. L. KORADIA

Secretary

9328507000

DR. NITIN B. PATHAK

Treausrer

9825944491


HARYANA
DR. SHASHI BHUSHAN MADAN

President
Karnal
9896788275

DR. DINESH CHANDRA

Secretary
Kurukshetra
9416266553

DR. RUSHIPAL AGARWAL

Treausrer
Ambala
9416234560


KARNATAKA
DR BHUSANURMATH R. G.

President
Bengaluru
9448746389

DR. RADHIKA A KHATAWATE

Secretary
Bengaluru
9880737257

DR BASAYYA L KALMATH

Treausrer
Koppal
9448831464


MAHARASHTRA
DR. TUSHAR SURYAVANSHI

President
Nashik
9422252837

DR. MOHAN YENDE

Secretary
Nagpur
9970137300

DR. SOPAN KHARCHE

Treausrer
Motala
9850407145


PUNJAB
DR PARVINDER BAJAJ

President
Jalandhar
9814509480

DR.ANIL NAGRATH

Secretary
Jalandhar
8146357000

DR. VIPUL KAKKAR

Treausrer
Jalandhar Cantt
7508593445


N. I. M. A. - C. C.