NIMA C.C. (India) 2019-2021


PRESIDENT

Dr. V. D. Tembhurnikar
SOLAPUR (M.S.)
SECRETARY GENERAL

Dr. U.S. Panday
VARANASI (U.P.)
TREASURER

Dr. Ashutosh. Kulkarni
AKOLA (M.S.)
ORGANISER

Dr. Pravin Dangore
NAGPUR (M.S.)
VICE PRESIDENT

Dr. Atulkumar Garg
PANIPAT (H.R.)

Dr. Hasmukh Vaidya
AHMEDABAD (G.J.)

Dr. R. G. Bhusnurmath
BENGALURU (K.A.)

Dr. Raju Tatewar
CHANDRAPUR (M.S.)
JOINT SECRETARY

Dr. Anil Patil
KALYAN (M.S.)

Dr. Sanjay Karwa
NANDED (M.S.)

Dr. S. N. Pandey
VARANASI (U.P.)

Dr. Vikas Shirsat
NAGPUR (M.S.)

Dr. Anil Patki
SOLAPUR (M.S.)
ASSISTANT SECRETARY

Dr. Ashokkumar Jaiswal
NAGPUR (M.S.)

Dr. Nandkumar Malshiraskar
PIMPRI CINCH. (M.S.)

Dr. S. L. Rathi
AURANGABAD (M.S.)

Dr. Subhash Bagle
AHMEDNAGAR (M.S.)